Companies

 

Bedrijven

De noden en complexiteiten van het bouwkundig proces zijn zeer specifiek. Dit maakt dat er van in het begin rekening dient gehouden te worden met alle uitdagingen van de verschillende onderdelen in de bouwfase. Wij als bedrijf, tezamen met onze partners, kunnen de juiste ondersteuning bieden.

Pre-engineering & site verificatie

Pre-engineering & site verificatie


In de “pre-engineering” fase kijken we samen met de ontwerper op welke manier het ontwerp vorm kan gegeven worden. Dit gebeurd door alle onderdelen te overlopen en de gepaste werkuitvoeringsmethode te bepalen. Deze methode maakt het makkelijker om tot een duidelijk en volledig lastenboek te komen. Een lastenboek van waaruit men een duidelijke financiele raming kan maken.

Na de pre-engineering komt één van de meer belangrijkere fases aan bod: site verificatie. Kunnen we het vooropgestelde ontwerp uitvoeren op de beoogde locatie? Zijn er obstakels die een eventuele meerkost kunnen veroorzaken? Door middel van het uitzetten en opmeten ter plaatse, het gebruik van 3D modellen en “Augmented Reality” zijn we in staat om deze problemen op te sporen en bij te sturen. Zodoende kunnen we voor de uitvoeringsfase de nodige wijzigingen doorvoeren in de engineering welke een rechtstreekse besparing opleveren op zowel het financiele als in de tijd van het project.

Method statement & Construction procedures


Zoals eerder aangehaald onder het punt “Pre-Engineering”is het opstellen en evalueren van werkmethoden en/of constructie processen een belangrijk onderdeel van het bouwproces.

Het is niet enkel een goede indicator van welk materiaal en materieel welke men dient nodig te hebben, maar ook hoeveel tijd men dient in te plannen en belangrijker nog welke veiligheidsmaatregelen men dient te nemen voor een veilige uitvoering.

Alle uit te voeren werken worden stuk voor stuk door onze constructie- en safety mensen bekeken op gebied van veiligheid en uitvoerbaarheid. Elke taak heeft immers een bepaalde manier van uitvoeren welke verschillende risico’s met zich meebrengt. Door de interactie tussen onze verschillende afdelingen maken we een perfecte analyse van alle veiligheids- en uitvoeringsaspecten. Vanuit deze analyse worden er veiligheids en/of constructie aanbevelingen gedaan in lijn met de veiligheidsprocedures van de klant.

Indien er geen veiligheidsprocedures bestaan, is er altijd een mogelijkheid dat deze worden opgesteld in overeenstemming met de klant met als basis de geldende wetgeving van de federale overheid.

Model
Planning document

Project planning


Eén van de meest bepalende onderdelen van een project is de project planning.

Door de uitgebreide ervaring in uitvoering en time management zijn onze planners de draaischijf van elk project. Zij hebben een perfect overzicht van de status van elk project, zowel op het moment zelf als dat van de toekomst, en zijn de bewakers van elke stap in het process... De schakel tussen management en uitvoering in beide richtingen.

Anders dan bij de meeste projecten zullen onze planners een hoofdrol spelen in het ontwikkelen en uitstippelen van de planning tijdens de engineering fase. Tezamen met de constructie manager en/of constructie coordinatoren stellen ze het draaiboek samen. Dit doen we op deze manier zodat we onze eindklant een zo realistisch mogelijk beeld kunnen geven van wat de verwachtingen zijn. Hierdoor vermijden we ook een te optimistische planning die niet haalbaar blijkt achteraf. Dit vertaald zich dan ook in een betere inschatting op het financieele vlak.

"Onze mogelijkheden zijn eindeloos"

Site Management


De plannen zijn gemaakt, studies afgerond, uitvoerders aangeduid... Het startschot kan gegeven worden.

Nog voor de eerste spadesteek en/of montagewerken zal ons gedreven werfteam zich buigen over het indelen en klaarmaken van de werfzone. Door de opgestelde planning te vertalen in een model (2D en/of 3D) krijgen we een goed beeld van wat er nodig zal zijn om een veilige en goed georganiseerde werfzone te creeren.

Het is tevens ook mogelijk om via onze diensten een volledige werfinstallatie te bestellen gaande van werfhekken, bouwketen tot installatie van tijdelijke nutsvoorzieningen. Indien gewenst kunnen we, tesamen met 1 van onze partners, zorgen voor een permanentie die instaat voor het begeleiden van bezoekers, leveranciers en beveiliging van de werfzone.

Site management
Hijskraan

Logistiek


Van het vervoeren van speciale equipment, aanvoeren van grote constructie onderdelen tot het verplaatsen van hele fabrieken in binnen en buitenland behoren ook tot onze mogelijkheden.

Onze ervaren planners en technische dienst bekijken samen met gekende kraan en transport bedrijven hoe we binnen de beoogde planning de te transporteren goederen veilig kunnen aanleveren. Dit kan zowel via de weg, per schip of een combinatie van beiden zijn...

Constructie opvolging: Safety & Constructie supervisie


Door de jarenlange ervaring van onze supervsie mensen in de Raffinage en Petrochemie kunnen onze klanten rekenen op een team dat in de field het voortouw neemt op het gebied van de veiligheid, kwaliteit en planning.

Door hun pragmatische aanpak zijn ze voor de contractoren “het” aanspreekpunt in een bij tijden moeilijke en snel veranderende omgeving. Zij zullen actief meedenken aan oplossingen en de mensen op het project begeleiden om veilig en kwalitatief de beoogde doelstellingen te bereiken.

Dankzij het dagelijke overleg met onze constructie managers en de aangeduide contractoren hebben ze een duidelijk beeld van de dagelijkse werkzaamheden en kunnen ze ingrijpen wanneer nodig.

Ze zijn de kern van onze organisatie: "Leaders in Safety, Masters in Construction"

Team

"Voor uw project gaan we tot het uiterste."

3D model

QA/QC & documentatie opvolging


Bij een goed afgewerkt project hoort natuurlijk een volledig dossier waar alle documenten, plannnen en berekeningen bijgevoegd zijn.Dit dossier stelt de opdrachtgever in staat om in een later stadium de nodige documentatie te consulteren.

Informatica is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.. Alles wordt in digitale vorm aangeleverd, verwerkt en opgeslagen. Daar wij als organisatie onze ecologische voetafdruk tot een minimum willen beperken om zo bij te dragen aan een betere leefwereld, proberen we zoveel als mogelijk het gebruik van papier te vermijden.

Hiervoor kunnen we terugvallen op een goed georganiseerd digitaal systeem dat door onze werkvoorbereiders en supervisors wordt bijgehouden. Dit systeem staat ons toe om ten alle tijden de laatste correcte informatie te raadplegen en deze aan te vullen indien nodig.

BIM support & 3D modeling


In de hedendaagse informatica samenleving is het ontwerpen en uittekenen op papier en kalk verleden tijd. Vele architecten en studiebureau’s zijn overgestapt naar een digitale vorm van tekenen.

Dankzij de hdendaagse programma’s kunnen we onze partners en klanten onze digitale diensten aanbieden onder de vorm van 3D-tekenen en support aan hun BIM projecten.

Door de jarenlange ervaring met het tekenen in AutoCAD en met de recente toevoeging van Revit zijn we niet aan ons proefstuk toe.

3d model
Toren

Projecten in eigen beheer


Buiten het ter beschikking stellen van onze diensten in welbepaalde vakgebieden is het ook mogelijk om uw project ons volledig toe te vertrouwen.

Het opvolgen van projecten voor productie eenheden, gebouwen, opslagplaatsen, wegenis, riolering en logistieke ondersteuning, alsook het bijstaan in de begeleiding van contractoren in verschillende disiplines tijdens “Shut Downs” en/of “Units in run”. Wij zijn van alle markten thuis en zullen ervoor zorgen dat uw project de zorg krijgt die het verdient.

Neem contact met ons op en U zal zien dat de mogelijkheden oneindig zijn. Voor uw project gaan we tot het uiterste.